KRÁTKODOBÝ PLÁN NA ZÁŘÍ 2021

AKCE ŠKOLY:
 • 20. 9. - pohádka „O zajíčkovi“ – divadlo Sandry Riedlové v MŠ
  - 9:30 hod. budova A
  - 10.30 hod. budova B


AKCE TŘÍD:

VČELKY
 • 8. 9. Třídní schůzky v 16:00
 • VEVERKY
 • 8. 9. Třídní schůzky v 16:00
 • 30. 9. Muzikodrama – téma Seznámení s novými kamarády v 9:30
 • MEDVÍDCI
 • 8. 9. Třídní schůzky v 16:00
 • 30. 9. Muzikodrama – téma Seznámení s novými kamarády v 9:15
 • BERUŠKY
 • 15. 9. Třídní schůzky v 16:00
 • 30. 9. Muzikodrama – téma Seznámení s novými kamarády v 10:00
 • KOŤATA
 • 7. 9. Třídní schůzky v 16:00
 • BROUČCI
 • 2. 9. Třídní schůzky v 16:00
 • MOTÝLCI
 • 7. 9. Třídní schůzky v 16:00
 • 14. 9. Cesta za poznáním – vycházka do CHKO v 10:00
 • KRTEČCI
 • 14. 9. Třídní schůzky v 16:00
 • 23. 9. Vzdělávací program „Jabloňka a Ořešánek“ – Lipka
  (odchod z MŠ bude upřesněn)