DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. dubna 2019
zveme všechny rodiče naších budoucích školáčků!
BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE (PDF)

KRÁTKODOBÝ PLÁN NA DUBEN 2019

AKCE ŠKOLY:
 • 3. 4. 2019 - Den otevřených dveří v MŠ - 800 - 900, 1500 - 1600
 • 9. 4. 2019 - Zašeptej krutidráp a pojedeme do Afriky - divadlo Kača a Kača v MŠ:
 • budova B - 915
 • budova A - 1030
 • 16. a 17. 4. 2019 - Zápis do MŠ - výdej přihlášek: 1000- 1200
 • 23. 4. 2019 - Sportovní den na Plachtách:
 • budova A - 930- 1030
 • budova B - 1030- 1130
 • 24. 4. 2019 - Práce s dětmi méně než tříletými - seminář pro SSŠ - od 800 - 1100


AKCE TŘÍD:

VČELKY
 • 1. 4. 2019 - Program Lipka - „Kopřivo, kopřivo, stojíš nějak nakřivo“
  - od 830 - 1030
 • 3. 4. 2019 - Keramika pro předškoláky - od 1615 - 1700
 • 10. 4. 2019 - Velikonoční dílnička - od 1600 - 1700
 • 16. 4. 2019 - Program „Včely“ v MŠ
 • 25. 4. 2019 - Výlet do Komárova za zvířátky - odchod z MŠ v 900
 • VEVERKY
 • 10. 4. 2019 - „Jarní tvoření“ - SEV Hlídka v 900, odchod z MŠ v 800
 • 17. 4. 2019 - „Včelí království“ - výukový program ve VIDĚ - od 900
 • MEDVÍDCI
 • 25. 4. 2019 - Děti pozor, červená - návštěva dopravního hřiště
  - odchod z MŠ v 930
 • BERUŠKY
 • 8. 4. a 23. 4. 2019 - Veselé pískání s flétničkou
 • 3. 4. 2019 - Beseda v knihovně - od 930
 • 10. 4. 2019 - Tematická vycházka do CHKO - pozorování konikleců - odchod z MŠ v 1000
 • 25. 4. 2019 - Beseda s policistkou v MŠ - od 1000
 • KOŤATA
 • 15. - 18. 4. 2019 - Velikonoční týden (Pašijový) - donést tričko:
  PONDĚLÍ- modré
  ÚTERÝ- žluté
  STŘEDA- červené
  ČTVRTEK- zelené
 • 17. 4. 2019 - Sportovní dopoledne - seznámení se softballem,
  Plachty - 900 - 1000 - odchod z MŠ v 840
 • 24. 4. 2019 - Dopravní hřiště - poznávání značek - odchod z MŠ v 915
 • 26. 4. 2019 - Lipka - „Skřítek a neobyčejné věci“ - pro předškoláky - odchod z MŠ v 815
 • BROUČCI
 • 2. 4. 2019 - Cestou s vestou - výukový program - 930 - 1030
 • 4. 4. 2019 - Známe dopravní pravidla
  - vycházka na dopravní hřiště- 950 - 1150
 • MOTÝLCI
 • 2. 4. 2019 - Malování v přírodě - koniklece - odchod z MŠ v 930
 • 4. 4. 2019 - Vesmírná výstava balónků - odchod z MŠ v 930
 • KRTEČCI
 • 3. 4. 2019 - Výstava balónků - odchod z MŠ v 930
 • 16. 4. 2019 - Máme rádi zvířata - Jižanský dvoreček - odchod z MŠ v 900
 • 24. 4. 2019 - CHKO Kamenný vrch - vycházka ke Dni Země
  - odchod z MŠ v 900 • PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V NOVÉM LÍSKOVCI
  V ČERVENCI A SRPNU 2019

  Na základě vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání si rodiče sami zajišťují pobyt dětí v době prázdnin na jiných MŠ v Novém Lískovci.

  Dle domluvy s MČ Brno, Nový Lískovec budou MŠ zajišťovat provoz takto:
  • 01. 7. - 19. 7. 2019      Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51, p.o.
  • 22. 7. - 02. 8. 2019      Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, p.o.
  • 05. 8. - 23. 8. 2019      Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, p.o.
  • 26. 8. - 30. 8. 2019      všechny mateřské školy uzavřeny

  Výše úplaty je stanovena na 27,- Kč za každý přihlášený den.

  Kdo z rodičů v nutných případech potřebuje umístit dítě do jiných mateřských škol v době uzavření naší mateřské školy, musí vyplnit žádost o přijetí dítěte dané školy na prázdninový provoz (žádost je možné vyzvednout v jednotlivých třídách od 15. 4. 2019) a odevzdat osobně na příslušnou školu nejpozději do 3. 5. 2019 (viz. informace dané mateřské školy).

  Počet volných míst je omezen, ředitelka zvolené MŠ přijímá pouze do výše kapacity nahlášených dětí do dané mateřské školy dle stanovených kritériích.

  Jitka Pochylá, ředitelka MŠ