AKCE ŠKOLY NA ZÁŘÍ 2022

(podrobnější informace vždy naleznete na nástěnce Vaší třídy)


 • 29. 9. Divadlo Strom - celá MŠ (A+B), pohádka „Hrnečku, vař!“
  - budova A - 9:30
  - budova B - 10:30
 • A1 Včelky: 7. 9. Třídní schůzka - v 16:00 ve třídě Včelky
 • A2 Veverky: 6. 9. Třídní schůzka - v 16:00 ve třídě Veverky
 • A3 Medvídci: 6. 9. Třídní schůzka - v 16:00 ve třídě Medvídci
 • A4 Berušky: 13. 9. Třídní schůzka pro rodiče od 16:00 hod.
 • B5 Koťata: 6. 9. Třídní schůzka - v 16:00 ve třídě Koťata
 • B6 Broučci: 6. 9. Informační schůzka pro rodiče - v 16:00 hod.
 • B7 Motýlci: 8. 9. Třídní schůzka - v 16:00 ve třídě Motýlci
 • B8 Krtečci: 8. 9. Třídní schůzka - v 16:00 ve třídě Krtečci