AKCE ŠKOLY NA KVĚTEN 2024

(podrobnější informace vždy naleznete na nástěnce Vaší třídy)


  Akce školy:

 • 2.5., 16.5., 30.5. - Jógahrátky ve třídě Broučci od 16,00 – 16,40 hod.
 • 2.5., 16.5., 30.5. - Edukativní skupiny pro předškoláky ve třídě Veverek
 • 2.5., 16.5., Keramika pro děti B7+ B8 + (B5)
 • 6.5., 13.5., 20.5., 27.5. TV zábavné odpoledne
 • 7.5., 13.5., 21.5., 28.5. - Výuka cizinců
 • 13.5. a 27.5. veselé pískání s flétnou od 9,00 hod. ve třídě Berušky
 • 14.5. Hrátky s AJ
 • Logohrátky
  B8 - 6.5., 13.5., 20.5., 27.5.
  B5+B7- 8.5., 15.5., 22.5., 29.5.
 • 6.5. Sportovní den budova B od 9,30 hod. (hřiště Plachty)
 • 10.5. Sportovní den budova A od 9,30 hod. (hřiště Plachty)
 • 9.5. – 10.5. Výjezd MŠ Erasmus
 • 13.5. od 9,00 hod. - 13,00 hod. Sběr přihlášek do MŠ
 • 14.5. od 13,00 hod. - 16,00 hod. Sběr přihlášek do MŠ
 • 15.5. Sportovní olympiáda – Brno Slatina, odchod z MŠ v 7,00 hod. (třída B5)
 • 13.5. Kosmický zážitkový stan
  B5 – 8,30 hod., B6 – 9,20 hod., B7 – 10,10 hod., B8 – 11,00 hod.
 • 14.5. Kosmický zážitkový stan
  A1 – 8,30 hod., A2 – 9,20 hod., A3 – 10,10 hod., A4 – 11,00 hod.
 • 20.5. Slavnostní pasování předškoláků 16,00 – 17,00 budova A (pouze pro předškoláky)
 • 21.5. Slavnostní pasování předškoláků 16,00 – 17,00 budova B (pouze pro předškoláky)