KRÁTKODOBÝ PLÁN NA ČERVEN 2019

AKCE ŠKOLY:
 • 6. 6. v 1600 hodin ve třídě Včelky (A1) - schůzka rodičů nově přijatých dětí
 • 10. 6. Zahradní slavnost zakončená pasováním předškoláků
  - divadlo Sandry Riedlové
  - 1600 – 1700 – budova A
 • 13. 6. Zahradní slavnost zakončená pasováním předškoláků
  - divadlo Sandry Riedlové
  - 1600 – 1700 – budova B


AKCE TŘÍD:

VČELKY
 • 19. 6. Návštěva ZOO Brno, program „Kdo má všech pět pohromadě“ – pro děti od 4 let - odchod z MŠ v 745
 • 25. 6. Předprázdninové posezení s rodiči a dětmi, sraz v 1615 Na Kulecu
 • VEVERKY
 • 6. 6. Besídka pro rodiče na závěr roku v 1600
 • 12. 6. Rozloučení s předškoláky formou návštěvy ZOO, s výkladem a jízdou vláčkem; program „Kdo má všech pět pohromadě?“ – akce pro děti od 4 let věku - odchod z MŠ v 700
 • MEDVÍDCI
 • 3. 6. – Oslava Dne dětí v Lanáčku; odchod v 900
 • 13. 6. – Do Anthroposu na zmrzlinku; odchod v 900
 • BERUŠKY
 • 3. 6. – Oslava Dne dětí – sportovní soutěže s odměnou, od 1000
 • 12. 6. - Lanáček od 915
 • 19. 6. Ekologická vycházka k Anthroposu od 900
 • 19. 6. - Rozloučení s dětmi, které s námi příští rok do školky nebudou chodit; od 1600
 • KOŤATA
 • 13. 6. - „Poslední zvonění“ – předškoláci; od 1800
 • Červenec – srpen – Výstava keramických výrobků našich dětí v místní knihovně v Novém Lískovci.
 • BROUČCI
 • 5. 6. - „Hurá do kuliček“ ve Fit4All, 1030 – 1130
 • 13. 6. - „Hřbitov odpadků“ – výkop zakopaného odpadu 1000 - 1100
 • 18. 6. - Rozloučení se školním rokem Na Kulecu – akce s rodiči a dětmi, od 1630
 • MOTÝLCI
 • 5. 6. - Výlet ke Dni dětí „Brněnská přehrada“ – odchod z MŠ v 830
 • 13. 6. „Pasování předškoláků“ – zahrada MŠ v 1600
 • 21. 6. - Setkání dětí a rodičů, zahrada MŠ v 1730 „Společně s prvňáčky…“, poslední zvonění s předškoláky
 • KRTEČCI
 • 17. - 21. 6. – Barevný týden
 • 24. 6. – Sportovní dopoledne • PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V NOVÉM LÍSKOVCI
  V ČERVENCI A SRPNU 2019

  Na základě vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání si rodiče sami zajišťují pobyt dětí v době prázdnin na jiných MŠ v Novém Lískovci.

  Dle domluvy s MČ Brno, Nový Lískovec budou MŠ zajišťovat provoz takto:
  • 01. 7. - 19. 7. 2019      Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51, p.o.
  • 22. 7. - 02. 8. 2019      Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, p.o.
  • 05. 8. - 23. 8. 2019      Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, p.o.
  • 26. 8. - 30. 8. 2019      všechny mateřské školy uzavřeny

  Výše úplaty je stanovena na 27,- Kč za každý přihlášený den.

  Kdo z rodičů v nutných případech potřebuje umístit dítě do jiných mateřských škol v době uzavření naší mateřské školy, musí vyplnit žádost o přijetí dítěte dané školy na prázdninový provoz (žádost je možné vyzvednout v jednotlivých třídách od 15. 4. 2019) a odevzdat osobně na příslušnou školu nejpozději do 3. 5. 2019 (viz. informace dané mateřské školy).

  Počet volných míst je omezen, ředitelka zvolené MŠ přijímá pouze do výše kapacity nahlášených dětí do dané mateřské školy dle stanovených kritériích.

  Jitka Pochylá, ředitelka MŠ