Posíláte nám Vaše domácí tvoření podle Plánů během karantény, fotky, obrázky...
Proto jsme se rozhodli na našich webových stránkách vytvořit ve Fotogalerii album nazvané
Domácí tvorba
kam se budou průběžně dávat příspěvky od Vás všech, abycom viděli, jak se Vám to daří.
Vše posílejte na školkový email a my dáme Vaše výtvory do Fotogalerie, ať máme na co koukat.
Děkujeme a těšíme se, až se zase ve zdaví uvidíme.

PLÁNY PRO DĚTI BĚHEM KARANTÉNY:

Děti do 5ti let (PDF)          Předškoláci (PDF)
Online interaktivní učebnice MEDICREATOR


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K PROBÍHAJÍCÍ EPIDEMII

Z nařízení Magistrátu města Brna
bude MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51,příspěvková organizace
od 17.3 2020 do odvolání uzavřena.Po dobu uzavžení MŠ budou úřední hodiny ředitelky MŠ
každé pondělí a středu od 9,00 do 12,00 hodin


Nařízení o přijetí krizového opatření Města Brna a Rady města (PDF).DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: zapisdoms.brno.cz

Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje může být k vydání výše uvedeného potvrzení, a to zejména části o zdravotním stavu dítěte vyžadována osobní účast dítěte u lékaře. Doporučujeme předem si telefonicky nebo jinou cestou sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021:
ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET

Pokud toto potvrzení potřebujete, oznamte nám to, prosím, na adresu mspomnenky@volny.cz Nemusíte nám psát, kdo z rodičů bude uplatňovat "ošetřovné", školka vyplňuje pouze údaje o dítěti a zašle na adresu, ze které bude oznámení odesláno.
PROMINUTÍ ÚPLATY

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol, osvobozuji od úplaty rodiče dětí navštěvujících naši mateřskou školu.

Časový rámec tohoto osvobození se bude odvíjet od doby platnosti těchto mimořádných opatření.

Jitka Pochylá ředitelka školy