Mateřská škola POMNĚNKY, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.mspomnenky.cz

Tvůrce těchto internetových stránek prohlašuje, že byly vytvořeny s ohledem na dnes dostupné metodiky zabývající se přístupností na webu a v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Uživatelům nejsou tedy záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadnit. Pokud i přesto na takovouto překážku narazíte, kontaktujte nás a my se ji pokusíme odstranit.

Informace, které nejsou v danou chvíli na internetových stránkách například z technických důvodů přístupné, nebo jsou v pro uživatele nedostupném formátu, nebo pokud má tazatel s jejich získáním na internetových stránkách nějaký problém, budou tazateli na požádání zaslány elektronickou poštou nebo po telefonické dohodě předány jinou vhodnou formou.

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle platných specifikací W3.ORG XHTML a HTML 4.0 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 2.1 a CSS3) - vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině dnes používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Forma uveřejňovaných informací je taktéž v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a splňuje všechna pravidla uveřejněná v Metodickém pokynu MVČR k této problematice.

Výjimky:
Pro zobrazování některých grafických součástí stránek (například fotografií) je využito Javascriptu a jeho absence na straně uživatele nemá žádný vliv na přístupnost textového obsahu tohoto webu pro něj.

Kontakt na správce webu:
Robert Mahr
webmahr@gmail.com