KRÁTKODOBÝ PLÁN NA BŘEZEN 2018

AKCE ŠKOLY:
 • 5. 3. 2018 - Návštěva divadla Radost na představení "Budulínek z hudebky",
  odjezd objednaného autobusu z MŠ v 815 hod.
  Představení začíná v 900 hod.
 • 7. 3. 2018 - "Mateřinka" - výstava výtvarných prací
 • 12. 3. 2018 - Cirkus "Legrando" - vystoupení pro rodiče, místo konání SVČ Lyska v 1530 hod.
 • 14. 3. 2018 - Návštěva předškoláků v ZŠ Svážná v 1000 hod.
 • 20. 3. 2018 - Návštěva předškoláků v ZŠ Kamínky v 1000 hod. - budova A
 • 21. 3. 2018 - Práce s dětmi méně než tříletými (exkurze učitelů z jiných mateřských škol)
 • 22. 3. 2018 - Návštěva předškoláků v ZŠ Kamínky v 1000 hod. - budova B


AKCE TŘÍD:

VČELKY
 • každou středu v 1600 hod. - "Edukativně stimulační skupinky" - děti z budovy A
 • 15. 3. 2018 - Keramika pro předškoláky od 1615 hod.
 • 19. 3. 2018 - "Velikonoční" dílnička pro rodiče a děti od 1600 hod.
 • 21. 3. 2018 - Vítání jara - házení Smrtky do řeky Svratky
 • 22. 3. 2018 - Keramika pro rodiče a děti od 1615 hod.
 • VEVERKY
 • 6.3 .2018 "Zdravá 5" - program seznamující děti se zdravou výživou v 930 hod.
 • 20. 3. 2018 - Vítání jara - házení Smrtky do řeky Svratky
 • 27. 3. 2018 - "Velikonoční" dílnička" pro rodiče a děti od 1600 hod.
 • MEDVÍDCI
 • 2.3., 9.3., 16.3., 23. 3. 2018 - cvičení ve "Fitku"
 • 7. 3. 2018 - "Pohádka o sluníčku" – Pražákův palác (program pro předškoláky) - odchod z MŠ v 830 hod.
 • 19. 3. 2018 - Návštěva knihovny (program pro předškoláky)
 • 28. 3. 2018 - Vítání jara u řeky Svratky
 • BERUŠKY
 • 19. 3. 2018 - Beseda v knihovně (program pro předškoláky) v 1000 hod.
 • 22. 3. 2018 - Rozloučení se zimou, vycházka kolem potoka "Čertík" - odchod z MŠ v 900 hod.
 • 26. 3. 2018 - Konzultační odpoledne pro rodiče předškoláků
 • KOŤATA
 • 7.3., 14.3., 21.3.2018 v 1600 hod. - "Edukativně stimulační skupinky" - děti z budovy B
 • 7. 3. 2018 - "Pohádka o sluníčku" - Pražákův palác (program pro předškoláky) - odchod z MŠ v 830 hod.
 • 15. 3. 2018 - Návštěva knihovny v 1000 hod.
 • 19.3.- 23. 3. 2018 - Konzultační hodiny pro rodiče předškoláků
 • 27. 3. 2018 - Vítání jara - odchod z MŠ v 900 hod.
 • BROUČCI
 • Kreslení konikleců v období květu (bez termínu)
 • 6. 3. 2018 - "Zdravá 5" - program seznamující děti se zdravou výživou v 1030 hod.
 • MOTÝLCI
 • 15. 3. 2018 - "Letohrádek Mitrovských" - výstava "Fimfárum" v 930 hod.
 • 21. 3. 2018 - Vítáni jara - pochod s Morenou v 930 hod.
 • KRTEČCI
 • 22. 3. 2018 - Tvořivé velikonoční odpoledne - v 1600 hod.