VÁNOČNÍ PROVOZ MŠ POMNĚNKY

Ředitelka MŠ Pomněnky oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem bude naše mateřská škola uzavřena od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019.
Provoz bude zahájen ve čtvrtek 3. 1. 2019.

Jitka Pochylá, ředitelka MŠ
KRÁTKODOBÝ PLÁN NA LISTOPAD 2018

AKCE ŠKOLY:
 • 8. 11. 2018 - Fotografování dětí – vánoční tematika, budova A, od rána
 • 12. 11. 2018 - Fotografování dětí – vánoční tematika, budova B, od rána
 • 15. 11. 2018 - Školička kouzel – „Harry Potter ve školce“
  • od 930 hod. budova B
  • od 1030 hod. budova A


AKCE TŘÍD:

VČELKY
 • 7. 11. 2018 - Pouštění dráčků – výlet
 • 12. 11. 2018 - Martinské hrátky – sraz s rodiči v MŠ od 1615 hod.
 • 14. 11. 2018 - Program „O nenasytné housence Božence“ – návštěva Hlídky - odchod z MŠ v 915 hod.
 • 14. 11. 2018 - Keramika pro předškoláky od 1615 hod.
 • 15. 11. 2018 - Keramika rodič + dítě od 1615 hod.
 • 28. 11. 2018 - Výlet do lesa – pozorování změn v přírodě
 • 22. 11. 2018 - Návštěva chovatele plazů ve třídě – hadi v MŠ
 • VEVERKY
 • 5. 11. 2018 - Podzimní barvičky – středisko EV Hlídka - odchod z MŠ v 800 hod.
 • 15. 11. 2018 - Podzimní čarování – dílnička s rodiči od 1600 hod.
 • 22. 11. 2018 - Návštěva chovatele plazů ve třídě – hadi v MŠ
 • MEDVÍDCI
 • 6. 11. 2018 - Vycházka do lesa za skřítkem Podzimníčkem od 1000 hod.
 • BERUŠKY
 • 5. 11. a 19. 11. 2018 - Veselé pískání s flétnou od 900 hod.
 • 20. 11. 2018 - „Co skrývá les“ – ekologická vycházka do Obory - odchod z MŠ v 900 hod.
 • 22. 11. 2018 - Návštěva chovatele plazů ve třídě – hadi v MŠ
 • 2. polovina listopadu - Beseda s Městskou policií termín bude upřesněn
 • KOŤATA
 • 8. 11. 2018 - Podzimní slavnost – akce pro rodiče s dětmi od 1530 hod.
 • 22. 11. 2018 - „Černá hodinka“ – předvánoční ladění, knihovna Kohoutovice od 915 hod.
 • 28. 11. 2018 - Vánoční keramická dílna – akce pro rodiče s dětmi od 1530 hod.
 • BROUČCI
 • 1. 11. 2018 - Návštěva sběrného dvora – v rámci tématu environmentálního vzdělávání
 • 28. 11. 2018 - Lyska – výukový program s podzimní tematikou – pro nejstarší děti od 1000 hod.
 • MOTÝLCI
 • 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11. 2018 - Veselé cvičení u Motýlků – kroužek 1600-1645 hod.
 • 1. 11. 2018 - „Uzamykání zahrady“ – zábavné odpoledne s rodiči a dětmi, zahrada MŠ od 1600 hod.
 • 21. 11. 2018 - Sběr a poznávání přírodnin – vycházka do CHKO od 1000 hod.
 • KRTEČCI
 • 6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11. 2018 - Angličtina pro děti – kroužek 1600-1645 hod.
 • 14. 11. 2018 - Podzimní dílničky s rodiči od 1545 hod.
 • 28. 11. 2018 - Lyska – dopolední dílničky pro nejstarší děti odchod z MŠ v 930 hod.