KRÁTKODOBÝ PLÁN NA ŘÍJEN 2018

AKCE ŠKOLY:
 • 2. 10. - Trojlístek pohádek, divadlo Mrak, kinosál ZŠ 10.00 h.
 • 16. 10. - Lipka - Večerníček na výletě, Jezírko Soběšice, 7.15 h. odchod z MŠ.
Pro přihlášené děti začínají tyto kroužky: angličtina třída Krtečci, flétna třída Berušky, keramika třída Včelky, tělocvik třída Motýlci, plavání plavecký stadion Kraví hora

AKCE TŘÍD:

VČELKY
 • 3. a 17. 10. - kroužek keramika předškoláci 16.15 - 17.00 h.
 • 4. a 18. 10. - keramika rodič + dítě 16.15 - 17.00 h.
 • 4. 10. - výlet za zvířátky do lesa, odchod z MŠ 9.30 h.
 • 14. 10. - výlet rodič + dítě, do Punkevní jeskyně na lodičky 9.00 - 13.00 h.
 • 17. 10. - program pro děti ve spolupráci s pracovníky z Lipky 9.00 až 11.30 h.
 • VEVERKY
 • 10. 10. - Veverky Čiperky do lesa - tématická vycházka, podzim.
 • 23. 10. - Jak si král Kaštánek zasloužil princeznu Duběnku, středisko EV Hlídka, odchod z MŠ v 8.00 h.
 • MEDVÍDCI
 • 9. 10. - Bramborové slavnosti, akce pro rodiče a děti, 15.30 h.
 • BERUŠKY
 • 10. 10. - Podzimní barvičky, středisko EV Hlídka, odchod z MŠ 8.00 h.
 • 16. 10. - Uspávání Berušek, tématický pobyt venku s plněním úkolů, 9.00 h.
 • 25. 10. - Podzimní keramická dílna pro rodiče a děti, 16.00 h.
 • KOŤATA
 • 10. 10. - Podzimní výprava CHKO, odchod z MŠ v 9.00 h.
 • BROUČCI
 • 1. 10. - Stavění domečků v lese, odchod 9.30 h.
 • 2. - 4. 10. - Pouštění draka na Plachtách, odchod 9.30 h.
 • 24. 10. - Hřbitov odpadu, akce s rodiči a dětmi, od 16.00 h.
 • MOTÝLCI
 • 1.,8.,15.,22.,29. 10. - kroužek Veselé cvičení u Motýlků, 16.00 - 16.45 h.
 • 10. 10. - Vycházka k rozhledně - poznáváme okolí MŠ, 10.00 h.
 • 17. 10. - Vycházka CHKO - sběr přírodnin, doplnění chodníčku na zahradě MŠ 10.00h.
 • KRTEČCI
 • 9.,16.,23.,30. 10. - kroužek angličtiny
 • 15. 10. - Sbíráme oříšky pro veverky, odchod v 9.30 h.
 • 29. 10. - Do obory za prasátky, odchod v 9.00 h.