ŠKOLNÍ JÍDELNA - INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

  • Informace o alergenech: (pdf 24Kb)
  • Zdravotní omezení, potravinové alergie a diety u dětí: (pdf 21Kb)
  • Ceny stravného ve školním roce 2018/2019: (pdf 45Kb)
  • Vnitřní řád školní jídelny 2018/2019: (pdf 64Kb)
  • Kdo hradí a kdo nehradí školné ve školním roce 2018/2019: (pdf 45Kb)