ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Od 1. do 30. dubna 2023 budou mít rodiče možnost na stránce www.zapisdoms.brno.cz vstupovat do systému a vyhledávat v něm informace o jednotlivých mateřských školách, vyplnit a vytisknout si přihlášku.

Kdo nemá možnost internetového připojení, vyzvedne si přihlášku:
 • Na OŠML – na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin: Bc. Yvona Šebestová sebestova.yvona@brno.cz, tel.: 542 172 179 nebo Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel.: 542 172 181
 • Ve školce – domluví si s ředitelkou čas na vygenerování přihlášky e-mailem: mspomnenky@volny.cz nebo na tel.: 724 027 309
Přihlášku si necháte potvrdit pediatrem, kromě dětí, které budou od září plnit povinné předškolní vzdělávání.

Sběr přihlášek proběhne 3. a 4. května 2023 těmito možnými způsoby:
 • vhozením přímo do poštovní schránky školy na oranžové budově 3. a 4. května 2023 do 16.00 hodin. Do obálky vložte Žádost i se všemi potřebnými přílohami.
 • do datové schránky školy – 622gagd
 • naskenovanou přihlášku s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) a přílohami odešlete na e-mail: mspomnenky@volny.cz
 • poštou na naší adresu (rozhodující je datum podání)
 • osobně:
  3. května 2023 v době od 8.00 do 13.00 hodin do ředitelny MŠ.
  4. května 2023 v době od 8.00 do 16.00 hodin do ředitelny MŠ.
  využijte rezervační systém
Přílohy, které je nutno doložit k přihlášce:
 • rodný list dítěte
 • místo trvalého pobytu
 • doložení řádného očkování dítěte - potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře
Přijímací řízení bude probíhat od 17.května 2023
 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte
Tento termín se týká také zápisu pro děti s dočasnou ochranou, zvláštní zápis vypsán nebude.

Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách: www.mspomnenky.cz

Vzdělávání probíhá na základě našeho vzdělávacího programu: Já a svět kolem nás

MŠ směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a aby byly schopny s uspokojením zvládat životní a vzdělávací etapy.

Jitka Pochylá,ředitelka školy