ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Od 1. do 30. dubna 2021 budou mít rodiče možnost na stránce www.zapisdoms.brno.cz vstupovat do systému a vyhledávat v něm informace o jednotlivých mateřských školách, vyplnit a vytisknout si přihlášku.

Kdo nemá možnost internetového připojení, vyzvedne si přihlášku:
 • Na OŠML – na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin u Mgr. Dagmary Hanákové: hanakova.dagmara@brno.cz, tel.: 542 17 2179 nebo Mgr. Ireny Hudcové: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel.: 542 17 2181
 • Ve školce – domluví si s ředitelkou čas e-mailem: mspomnenky@volny.cz nebo na tel.: 724 027 309 na vygenerování a vytisknutí žádosti
Přihlášku si necháte potvrdit pediatrem, kromě dětí, které budou od září plnit povinné předškolní vzdělávání.

Sběr přihlášek proběhne 3. a 4.května 2021 těmito možnými způsoby:
 • vhozením přímo do poštovní schránky školy na oranžové budově 3.a 4.května 2021 do 16.30 hodin. Do obálky vložte žádost i se všemi potřebnými přílohami.
 • do datové schránky školy – 622gagd
 • naskenovanou přihlášku s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) a přílohami odešlete na e-mail: mspomnenky@volny.cz
 • poštou (rozhodující je datum podání)
 • osobně: 4.května 2021 v době od 8.00 do 12.00 hodin do ředitelny MŠ.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů!
Přílohy, které je nutno doložit k přihlášce:
 • kopie rodného listu dítěte
 • kopie občanského průkazu zákonného zástupce, který má trvalý pobyt ve spádovém obvodu MŠ v případě, že dítě nemá trvalý pobyt ve spádovém obvodu MŠ
 • u spádových dětí, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, ověří pobyt ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel
 • souhlas s použitím kopií - ke stažení ZDE
 • v případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili kopii dokladu o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou)
 • žádost o doručení rozhodnutí jiným způsobem - obyčejným psaním - ke stažení ZDE
Přijímací řízení bude probíhat od 17.května 2021
 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte

Jitka Pochylá,ředitelka školy