O NÁS

Naše mateřská škola je sídlištní, pavilónová budova s osmi smíšenými třídami. Skládá se ze tří budov, hospodářského pavilonu a dvou učebních pavilonů, spojených tunelem pod všemi budovami.
Součástí školy je kuchyně, ve které se vaří dle zásad zdravé výživy. Vycházíme vstříc dětem s různým stravovacím omezením (alergie atd.).
Naše škola má velice dobré materiální zajištění, je vkusně a účelně vybavená. Zahrada je dostatečně velká, vybavená dřevěnými hracími prvky, je před rekonstrukcí.
V roce 1992 byla otevřena budova A, v roce 1994 budova B a C, která byla v důsledku klesajícího počtu dětí uzavřena. Vzniklo zde Fittness centrum a Domeček pro volnočasové aktivity dětí.
V blízkosti mateřské školy je chráněná krajinná oblast "Koniklecová zahrádka", kde tráví naše děti pobyt venku v opravdové přírodě.
Dopravní dostupnost je velmi dobrá.
Dnem 1.1.2000 získala mateřská škola právní subjektivitu.
V roce 2013 prošla škola rozsáhlou revitalizací, která zahrnovala postupnou rekonstrukci jednotlivých budov. Šlo o výměnu oken a dveří, zateplení budov, novou střechu a výmalbu všech prostor školy.

"Pokud naučíme děti naslouchat, vstřebávat informace a ptát se,
pomůžeme jim tím i lépe chápat okolní svět.
"

Od této myšlenky se odvíjí veškeré naše působení na dítě jako na jedince. Při plánování vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu a nových alternativních forem předškolního vzdělávání.
MŠ tímto směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života, a aby byly schopny s uspokojením zvládat životní a vzdělávací etapy. Dítě má právo projevovat se jako osobnost, rozvíjet se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem, prožívat osvojení z úspěchu, překonávání překážek, a aby sebe samo vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince. Výchovně vzdělávací projekt vychází z celé dětské osobnosti, přináší dětem zkušenosti, poznatky, praktické dovednosti.